การเข้าพักปฏิบัติที่วัด

กฎสำหรับผู้เข้าพักใหม่ และสิ่งที่ต้องจัดเตรียม

กฎระเบียบผู้เข้าพักใหม่ปฏิบัติธรรม ณ วัดสนามใน

 1. ผู้สนใจลงทะเบียนพักปฏิบัติธรรมที่ไม่เคยฝึกปฏิบัติธรรมมาก่อนจะต้องฝีกก่อนที่จะลงทะเบียนพักตามตารางเวลาที่กำหนดไว้คือ 9.00-10.30 น. และ 13.00-14.30 น. สำหรับผู้เข้าพักใหม่จะพักได้ไม่เกิน 3 วัน จะเพิ่มเป็น 5 วันและ 7 วันในครั้งต่อไป ถ้าปฏิบัติตามระเบียบกฎของวัด (การมาปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นต้องพักค้างหากไม่สะดวก อาจจะมาเช้า-กลับเย็นได้ )
 2. ผู้เข้าพักจะต้องเตรียมบัตรประชาชนตัวจริง, ผ้าห่มและของใช้ส่วนตัวมาทุกครั้ง
 3. สำหรับผู้ที่เคยฝึกปฏิบัติแนวลพ.เทียนมาแล้ว สามารถมา ลงทะเบียนก่อนเวลา 16.00 น. ได้ ของทุกวัน

สิ่งที่จะต้องเตรียมมาเข้าพักปฏิบัติธรรมที่วัดสนามใน

 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. ผ้าห่ม
 3. ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น
 4. การแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย (สีขาว,สีสุภาพ)

หมายเหตุ

 • ผู้ฝึกใหม่จะต้องมาฝึกก่อนเวลาเริ่มต้น คือมาก่อนเวลาฝีกปฏิบัติ คือ เวลา 9.00 น.และ
  ก่อนเวลา 13.00น.หากมาไม่ทันในเวลาที่กำหนด ต้องมาใหม่ในวันรุ่งขึ้น
 • สำหรับผู้ฝึกใหม่เมื่อฝึกปฏิบัติแล้ว สามารถมาเช้า และ กลับเย็นได้หากหลักฐานพร้อมลงทะเบียนพักได้
 • ระหว่างพักปฏิบัติที่วัด ขอความร่วมมือ งดอ่านหนังสือและงดใช้โทรศัพท์ทุกชนิด
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆสำหรับผู้เข้าพักปฏิบัติธรรม
 • ไม่มีการจองล่วงหน้าและตารางการฝึกสอนมีทุกวัน

ระเบียบปฏิบัติธรรมที่ศาลา

 1. ขณะฟังการบรรยายธรรม ไม่ต้องยกมือสร้างจังหวะ
 2. ให้ปฏิบัติเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียนเท่านั้น (การนั่งนิ่งหลับตา จะทำให้ติดสงบ)
 3. ปิดโทรศัพท์มือถือก่อนเข้าศาลา
 4. ไม่พูดคุยทั้งในและรอบนอกศาลา อันเป็นการส่งเสียงรบกวนผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่น
 5. เมื่อเข้าที่นั่ง ให้กราบพระทุกครั้ง และก่อนลุกออกจากที่นั่ง ให้กราบพระทุกครั้ง
 6. เปิด – ปิด ประตูศาลาด้วยความระมัดระวัง ไม่ก่อเสียงดังรบกวนผู้ปฏิบัติธรรม

ระเบียบของผู้พักปฏิบัติธรรม

 1. งดการใช้เครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ
 2. งดการส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
 3. ทำความสะอาดที่พัก ห้องน้ำ มุ้งลวด (ไม้กวาด
  ไม้ถูพื้น แปรงขัดห้องน้ำ น้ำยา ถุงขยะ และของใช้
  จำเป็น อยู่ด้านหลังกุฏิ 18 – 19 ของห้องพักหญิง
  ส่วนที่พักชาย อยู่หน้าห้องน้ำรวม ใช้แล้วนำคืนที่เดิม)
 4. ปิดไฟ ปิดน้ำ ก่อนกลับ (โปรดตรวจเช็คก่อนออกจากห้อง)
 5. เสื่อ หมอน ปลอกหมอน อยู่ที่ตู้ด้านหลังในศาลา เมื่อเลิกใช้ ให้นำเก็บเข้าที่เดิม (ปลอกหมอนใส่ในถุงปลอกหมอนใช้แล้ว เจ้าหน้าที่จะนำเก็บซักต่อไป)
 6. วันกลับคืนกุญแจห้อง และรับบัตรประชาชนคืน