เจ้าอาวาส

หลวงพ่อทอง อาภากโร

เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๔๘๒ ที่ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
เป็นบุตรคนโตของนายน้อย และ นางแหล่ ดุหาฤคำ อาชีพทำนา มี่พี่น้อง ๔ คน
จบการศึกษาภาค บังคับชั้นประถมปีที่ ๔
– พ.ศ. ๒๕๐๕ บวชเป็นพระภิกษุตามประเพณีและหลังจากนั้นได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบนักธรรมชั้นเอก
– พ.ศ. ๒๕๑๐ มาพบและอยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ หลังจากที่เจริญสติ ได้ ๓๐ วัน ได้รู้รูป-นาม และ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอีก ๙ วัน ก็รู้จักอาการ เกิด-ดับ ไม่สงสัยในเรื่องของชีวิตอีกต่อไป
– พ.ศ. ๒๕๒๘ เมื่อวัดสนามในได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวัดที่มีพระสงฆ์แล้ว ที่ประชุมสงฆ์ซึ่งมีหลวงพ่อเทียนเป็นประธานได้แต่งตั้งให้หลวงพ่อทองเป็นเจ้าอาวาส

หลังจากหลวงพ่อเทียนมรณภาพลง ได้ก่อตั้งมูลนิธิหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ(พันธ์ อินทผิว) โดย
มีหลวงพ่อทองเป็นประธานกรรมการจนถึง ปี พ.ศ. ๒๕๔๕

ท่านได้สอบเป็นพระธรรมทูตและได้ใบรับรองประกาศนียบัตร ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ปัจจุบัน หลวงพ่อทอง อาภากโร ได้เดินทางไปเผยแพร่ธรรมที่ต่างประเทศ อาทิเช่น อเมริกา,ฮ่องกง,ไต้หวัน, จีน ฯลฯ เป็นระยะเวลา ๑๐ ปีแล้ว จนถึงปัจจุบัน