Browsing Category

สื่อธรรมะ

ข่าวสาร, สื่อธรรมะ

งานจัดส่งหนังสือธรรมะ

19/12/2019

หนังสือธรรมะ การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว เพื่อการแบ่งปันในทางกุศล

1.แจกฟรี

หนังสือ “คู่มือการทำความรู้สึกตัว ” หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
เผยแผ่เป็นธรรมทาน เพื่อเป็นแนวทางในการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
เพียงกรอก ชื่อที่อยู่ลงใน ฟอร์ม  นี้

2.แจกหนังสือแลกสแตมป์

หนังสือธรรมะ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
เพื่อเป็นแนวทางในการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว เผยแผ่เป็นธรรมทาน

เพียงส่งสแตมป์ 20 บาท ต่อหนังสือ 1 เล่ม
แจ้งชื่อที่อยู่ เพื่อจัดส่ง และ ชื่อหนังสือที่จะรับ

มาที่
งานจัดส่งหนังสือธรรมะ วัดสนามใน
27 หมู่ 4 ต.วัดชลอ
อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี
11130

รายการหนังสือ

1.นิพพาน
2.งานของมนุษย์
3.จิตหลุดพ้น
4.คนแบกโลก
5.คู่มือการทำความรู้สึกตัว
6.To one that feels
7.รู้ทุกข์ รู้ธรรม
8.อย่าหวังกันนักเลย
9.แด่เธอ…ผู้รู้สึกตัว
10.คนจริงรู้ของจริง
11.ปกติ
12.เปิดประตูสัจธรรม
13.พลิกโลกเหนือความคิด

ขอขอบคุณ คุณ Nui Tuantong
และญาติธรรมผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน

#บุญมากที่สุดคือความรู้แจ้งความเห็นจริงเข้าใจจริง