Browsing Tag

วัดสนามใน

ข่าวสาร

วัดสนามในเปิดรับทุกวัน…สำหรับผู้สนใจปฏิบัติธรรม

04/01/2023

วัดสนามในเปิดรับทุกวัน..สำหรับผู้สนใจปฏิบัติธรรม เจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

“วัดสนามในเน้นการปฏิบัติ ไม่มีพิธีกรรมเสริม เช่น การบวชชีพราหมณ์ พิธีรับศีล-ลาศีล เป็นต้น”

กฎระเบียบผู้เข้าพักใหม่ปฏิบัติธรรม
ณ วัดสนามใน

 1. ผู้สนใจลงทะเบียนพักปฏิบัติธรรมที่ไม่เคยฝึกปฏิบัติธรรมมาก่อนจะต้องฝีกก่อนที่จะลงทะเบียนพักตามตารางเวลาที่กำหนดไว้คือ 9.00-10.30 น. และ 13.00-14.30 น. สำหรับผู้เข้าพักใหม่จะพักได้ไม่เกิน 3 วัน จะเพิ่มเป็น 5 วันและ 7 วันในครั้งต่อไป ถ้าปฏิบัติตามระเบียบกฎของวัด
  (การมาปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นต้องพักค้างหากไม่สะดวก อาจจะมาเช้า-กลับเย็นได้ )
 2. ผู้เข้าพักจะต้องเตรียมบัตรประชาชนตัวจริง, ผ้าห่มและของใช้ส่วนตัวมาทุกครั้ง
 3. สำหรับผู้ที่เคยฝึกปฏิบัติแนวลพ.เทียนมาแล้ว สามารถมา ลงทะเบียนก่อนเวลา 16.00 น. ได้ ของทุกวัน

สิ่งที่จะต้องเตรียมมาเข้าพักปฏิบัติธรรมที่วัดสนามใน

 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. ผ้าห่ม
 3. ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น
 4. การแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย (สีขาว,สีสุภาพ)

หมายเหตุ : – ผู้ฝึกใหม่จะต้องมาฝึกก่อนเวลาเริ่มต้น คือมาก่อนเวลาฝีกปฏิบัติ คือ เวลา 9.00 น. และ ก่อนเวลา 13.00 น.หากมาไม่ทันในเวลาที่กำหนด ต้องมาใหม่ในวันรุ่งขึ้น

 • สำหรับผู้ฝึกใหม่เมื่อฝึกปฏิบัติแล้ว สามารถมาเช้า และ กลับเย็นได้หากหลักฐานพร้อมลงทะเบียนพักได้
 • ระหว่างพักปฏิบัติที่วัด ขอความร่วมมือ งดอ่านหนังสือและงดใช้โทรศัพท์ทุกชนิด
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆสำหรับผู้เข้าพักปฏิบัติธรรม
 • ไม่มีการจองล่วงหน้าและตารางการฝึกสอนมีทุกวัน

แผนที่และการเดินทางมาวัดสนามใน http://www.watsanamnai.info/แผนที่และการเดินทาง/

ติดต่อวัด
ช่วงเวลาติดต่อสำนักงาน 9.00 – 17.00 น.
(ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เบอร์ติดต่อสำนักงาน โทร. 02-8837251