Browsing Tag

หลวงพ่อเทียน

ข่าวสาร

วัดสนามในเปิดรับทุกวัน…สำหรับผู้สนใจปฏิบัติธรรม

04/01/2023

วัดสนามในเปิดรับทุกวัน..สำหรับผู้สนใจปฏิบัติธรรม เจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

“วัดสนามในเน้นการปฏิบัติ ไม่มีพิธีกรรมเสริม เช่น การบวชชีพราหมณ์ พิธีรับศีล-ลาศีล เป็นต้น”

กฎระเบียบผู้เข้าพักใหม่ปฏิบัติธรรม
ณ วัดสนามใน

 1. ผู้สนใจลงทะเบียนพักปฏิบัติธรรมที่ไม่เคยฝึกปฏิบัติธรรมมาก่อนจะต้องฝีกก่อนที่จะลงทะเบียนพักตามตารางเวลาที่กำหนดไว้คือ 9.00-10.30 น. และ 13.00-14.30 น. สำหรับผู้เข้าพักใหม่จะพักได้ไม่เกิน 3 วัน จะเพิ่มเป็น 5 วันและ 7 วันในครั้งต่อไป ถ้าปฏิบัติตามระเบียบกฎของวัด
  (การมาปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นต้องพักค้างหากไม่สะดวก อาจจะมาเช้า-กลับเย็นได้ )
 2. ผู้เข้าพักจะต้องเตรียมบัตรประชาชนตัวจริง, ผ้าห่มและของใช้ส่วนตัวมาทุกครั้ง
 3. สำหรับผู้ที่เคยฝึกปฏิบัติแนวลพ.เทียนมาแล้ว สามารถมา ลงทะเบียนก่อนเวลา 16.00 น. ได้ ของทุกวัน

สิ่งที่จะต้องเตรียมมาเข้าพักปฏิบัติธรรมที่วัดสนามใน

 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. ผ้าห่ม
 3. ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น
 4. การแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย (สีขาว,สีสุภาพ)

หมายเหตุ : – ผู้ฝึกใหม่จะต้องมาฝึกก่อนเวลาเริ่มต้น คือมาก่อนเวลาฝีกปฏิบัติ คือ เวลา 9.00 น. และ ก่อนเวลา 13.00 น.หากมาไม่ทันในเวลาที่กำหนด ต้องมาใหม่ในวันรุ่งขึ้น

 • สำหรับผู้ฝึกใหม่เมื่อฝึกปฏิบัติแล้ว สามารถมาเช้า และ กลับเย็นได้หากหลักฐานพร้อมลงทะเบียนพักได้
 • ระหว่างพักปฏิบัติที่วัด ขอความร่วมมือ งดอ่านหนังสือและงดใช้โทรศัพท์ทุกชนิด
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆสำหรับผู้เข้าพักปฏิบัติธรรม
 • ไม่มีการจองล่วงหน้าและตารางการฝึกสอนมีทุกวัน

แผนที่และการเดินทางมาวัดสนามใน http://www.watsanamnai.info/แผนที่และการเดินทาง/

ติดต่อวัด
ช่วงเวลาติดต่อสำนักงาน 9.00 – 17.00 น.
(ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เบอร์ติดต่อสำนักงาน โทร. 02-8837251

ชีวิต คือ อะไร ?

27/02/2020

ชีวิตมีทุกข์ กับ ชีวิตไม่มีทุกข์ ต่างกันมาก
ชีวิตมีทุกข์ ก็คือหนักอกหนักใจ มืดอยู่ในอกในใจ ไม่มีความสว่างเลย ใครพูดอะไร อยากไปถาม อยากเข้าใจในคำพูดอันนั้น การถามนี่จะถามเท่าไหร่ก็ไม่มีความสว่างทางจิตใจเลย การรู้จากตำรับตำราจดจำมานั้น ก็ไม่มีความสว่างทางจิตใจเลย เป็นอย่างนั้นจึงว่าชีวิตมีความทุกข์

ชีวิตที่ไม่มีความทุกข์นั้น ไม่ถามใครก็สว่าง เพราะการปฏิบัติธรรมไม่ได้ไปศึกษาตำรับตำราก็สว่าง เพราะรู้จักตัวเองจึงว่าไม่มีทุกข์ ชีวิตจึงไม่มีทุกข์ ไม่สงสัยทุกแง่มุกมุม แต่ว่าสงสัยอย่างที่เราไม่รู้ – อาจจะสงสัย (สำหรับ) เรื่องชีวิตของตนเอง – ไม่สงสัย เป็นอย่างนั้น

เปิดประตูสัจธรรม

27/02/2020

“เปิดประตูสัจธรรม” เป็นหนังสือเล่มแรกที่รวบรวมมาจากหนังสือ ๓ เล่ม ได้แก่ ความจริง,หลวงพ่อเทียนเปิดประตูสัจธรรม และ ตื่นเถอะ ซึ่งจัดพิมพ์ระหว่าง พ.ศ.๒๕๒๔ – ๒๕๒๕ หรือ ประมาณ ๒๕ ปีมาแล้ว ภาษาที่ใช้เป็นภาษากลาง แม้จะมีภาษาถิ่นอีสานติดมาบ้าง ก็ได้ถอดความไว้แล้ว

เนื้อหาใน “เปิดประตูสัจธรรม” เป็นสัจธรรมที่ร่วมยุคร่วมสมัยเสมอ เราจะทึ่งในปัญญาญาณของหลวงพ่อ ที่มองเห็นปัญหาทั้งในส่วนบุคคลและสังคมได้กระจ่าง และท่านสามารถถ่ายทอดให้เราเห็นทางออกของปัญหาเหล่านั้น เช่น ในบทความเป็นไท – เราจะได้รู้ว่ารักชาติ ศาสน์ -กษัตริย์ ที่ถูกต้องเป็นอย่างไร บทผลานิสงส์ – เห็นกฎแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่เป็นอมตะ และหากอ่านด้วยความใส่ใจจริงๆ แล้ว จะสังเกตเห็นว่า ในช่วงปี ๒๕๒๔ – ๒๕ นี้ ทุกๆ ครั้งที่หลวงพ่อเทียนมีโอกาสแสดงธรรม ท่านจะเรียกร้องให้เรากลับมาดู ลักษณะจิตใจที่เป็นปกติ ที่มีอยู่แล้วในคนทุกคน ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่รู้หน่ายเลยทีเดียว

อารมณ์การปฏิบัติ

27/02/2020

หนังสือเล่มนี้ ถอดความจากเทปเสียงธรรมะ รหัส ท.๑๐๔ เรื่อง “วิธีแก้อารมณ์ปฏิบัติ” เป็นคำสอนของหลวงพ่อเทียน จิตตฺสุโภ ซึ่งท่านได้เน้นย้ำ ลำดับอารมณ์การปฏิบัติ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้าย และ ท่านได้ชี้บอกแนวทางวิธีการแก้ปัญหาอุปสรรค ระหว่างการเดินทางของผู้ปฏิบัติธรรม ที่ประสบพบเห็นในการเจริญสติ ทำความรู้สึกตัวแบบเคลื่อนไหว

หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติธรรมที่ต้องการคู่มือแนะนำและแผนที่เดินทางของการเจริญสติ เข้าไปรู้อารมร์การปฏิบัติ

วัดสนามใน
มีนาคม ๒๕๕๗

คนแบกโลก

21/02/2020

ผมแสวงหาการปฏิบัติธรรมะเพื่อมาแก้ปัญหาตัวเเองครับ ไม่ใช่จะไปแก้ปัญหาผู้อื่น แก้ปัญหาตัวเอง แก้ปัญหาครอบครัว แก้ปัญหาสังคม ต้องแก้ตัวเองก่อนครับ เมื่อแก้ตัวเองแล้ว ก็แก้ปัญหาครอบครัวได้ แก้ปัญหาสังคมได้ อย่างพระสงฆ์องค์เณรก็เหมือนกัน แก้ปัญหาตัวเองแล้ว ก็ต้องแก้ปัญหาพวกหมู่ แก้พวกหมู่ไม่สำคัญครับ สำคัญแก้ตัวเอง

ความรู้สึกตัว

21/02/2020

คนเมื่อไม่รู้สึกตัวเองก็จะอยู่กับความคิด เมื่ออยู่กับความคิด มันก็ปรุงแต่งไปทำให้เกิดทุกข์ ความคิด กับความรู้สึกตัว เป็นคนละเรื่องกัน ไม่ใช่อันเดียวกัน เมื่อเราพิจารณาให้ดีๆ ถ้าหากคนยังไม่ได้พิจารณาให้ดีแล้ว จะคิดว่าความรู้สึกตัวกับความคิดเป็นอันเดียวกัน เป็นเพราะไม่เข้าใจธรรมะ หลักชีวิตจริงๆ ความรู้สึกตัวนั้นเป็นเรื่องของปัญญา เป็นเรื่องชีวิต เป็นเรื่องอะไรนั้นมันพูดยาก เพราะมันไม่มีตัวตน ความรู้สึกตัวนี้ คนละสัตว์มีทั้งนั้น สัตว์ก็มี แต่ไม่มีความจำมาก เพราะสัญญาไม่มี มีน้อย สัญญาของสัตว์เป็นสัญญากับสัญชาตญาณของมัน แต่คนมีสัญญาตจำได้หมายรู้เพราว่า ตัวของมันเองจะรู้ตัวมันเอง

ทางด่วนสู่ปัญญา

21/02/2020

(อันนี้) หมายถึง ทวนกระแสของความคิด ความคิด มันคิดขึ้นมา เราเห็นปุ๊บ ไม่ต้องทำไปตามความคิด แต่ตัวสติ ตัวสมาธิ ตัวปัญญา นั่นไม่ต้องพูดถึงก็ได้ เราให้เห็นตัวความคิดนี่แหละ (การเห็น) ความคิด นี่แหล่ะ เรียกว่า ปัญญา รอบรู้ในกองสังขาร ตัวปัญญามันรู้ ไม่ต้องว่า สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา ไม่ต้องพูดก็ได้ หรือ จะพูดก็ได้ มันเป็นลูกบอลอยู่ในสนามหญ้า คนเตะไปทางไหนมันก็กลิ้งไปเรื่อยๆ ลูกบอลน่ะ เราพากันหยุดเตะลูกบอล ลูกบอลก็ทิ้งอยู่ในสนามหญ้าตามเคยหรือจะจับไปซุกเข้าในโกล์ในรู มันก็เข้าไปอยู่ในรูมันฮั่น (นั่น) เลย

ทำพระนิพพานให้แจ้ง

21/02/2020

ทุกวันนี้อาจกล่าวได้ว่ายิ่งพัฒนาวัตถุไปเท่าใด ทุกข์ที่เกิดขึ้นยิ่งทับถมทวีหนักหนาขึ้นตามกัน
คณะญาติธรรมที่ได้ประโยชน์จากการเจริญสติตามแนวที่หลวงพ่อเทียนได้สอนไว้ จึงประสงค์ร่วมกันจัดพิมพ์ คำสอนของหลวงพ่อแจกจ่ายเป็นธรรมทาน เพื่อให้ผู้ที่มีทุกข์ได้ศึกษา การจัดพิมพ์ “ทำพระนิพพานให้แจ้ง” ครั้งนี้ได้ยึดตามฉบับเมื่อพิมพ์ครั้งแรกเป็นหลัก ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ มูลนิธิหลวงพ่อเทียน (พันธ์ อินทผิว) ที่อนุญาตให้จัดทำใหม่ได้ในครั้งนี้ และต้องขอขอบคุณญาติธรรมทุกท่านที่ช่วยด้านกำลังกาย กำลังทรัพย์จนสำเร็จเป็นรูปเล่มขึ้นมา

การประจักษ์แจ้งสัจจะ

21/02/2020

การู้ล้วนๆ เห็นล้วนๆ ต่ออารมณ์ต่างๆ ที่เข้ามาประกอบจิต ก็จะเกิดญาณอันไม่อยู่ในลำดับการปฏิบัตินั้นต้องเป็นไปอย่างฉับพลันหรือชนิดอึดใจเดียว ต้องให้สิ่งที่เป็นแล้วมีแล้วได้โอกาสแสดงตัวออกมา ในการปฏิบัติธรรมจึงไม่มีการกระทำอันใดอื่นทั้งสิ้น ไม่เกี่ยวกับพิธีรีตรอง การท่องบ่นมนต์ภาวนาถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ หรือแม่้แต่การรีรอต่อรองอยู่กับอารมณ์สงบ ฯลฯ นอกจากการ “ไม่ขึ้นกับความคิด ไม่เข้าไปในความคิด และไม่มุ่งขจัดความคิด” และทันทีที่ความรู้สึกตัวเช่นนั้นทำหน้าที่ ถือว่าเป็นทุกอย่างในการปฏิบัติ

สงบแบบน้ำแข็ง(อีสาน)

21/02/2020

ถ้าหากว่าเราบ่เข้าใจแล้ว การปฏิบัติมันบ่ค่อยได้รับผลดี ดังนั้นการปฏิบัติธรรมะวิธีที่เราทำกันอยู่เดี๋ยวนี้นี่ เรียกว่าวิธีสร้างจังหวะ เดินจงกรม บ่ให้นั่งนิ่งๆ ถ้านั่งนิ่งๆ แล้วมันเป็นความสงบ สมถ-กรรมฐาน สมถกรรมฐานนั้นเพิ่นว่าเป็นความสงบจิตสงบใจซื่อๆ นี้เพิ่นว่าอย่างซั่น